Adótanácsadó (OKJ 55 344 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A016

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.

Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.

Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.

Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

Az 55 344 01 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10766-12Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatokszóbeli
10767-12Az adózás rendje, adóigazgatásiírásbeli
10768-12Közvetlen adózási feladatokgyakorlati
10769-12Közvetett adózási feladatokgyakorlati
10770-12Egyéb adózási feladatok ellátásaírásbeli
10771-12Számviteli feladatok ellátásaírásbeli
10772-12Adótanácsadási tevékenységszóbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Közvetlen és közvetett adózási feladatok számítógépen
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett
Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatsor a Közvetlen adózási feladatok és a Közvetett adózási feladatok
szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

Központi írásbeli vizsgatevékenység: –

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli tételsor tartalmazza:
– Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten a közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályainak számonkérése,
– Közvetlen adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték és az adókedvezmények,
– Közvetett adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
2512Adótanácsadó, adószakértőAdótanácsadó
1210Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
1411Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetőjeIgazgató, elnök, ügyvezető igazgató
1419Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetőjeIgazgató, elnök, ügyvezető igazgató
3652*Adó- és illetékhivatali ügyintézőAdó-szakelőadó

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:
55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő,
55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő,
55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Egészségügyi vizsgálat:-

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint