Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A022

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás szervezetének alkalmazottjaként.

Az 55 344 02 azonosító számú, Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10773-12Jogi feladatok a gyakorlatbanszóbeli
10774-16Pénzügyi feladatok ellátásaírásbeli
10775-16Adózási feladatok ellátásaírásbeli
10776-16Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátásaírásbeli
10777-16Államháztartási számviteli feladatok ellátásagyakorlati
10778-16Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátásaírásbeli
10779-16Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátásaírásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási számviteli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap a számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: az államháztartási számviteli jogszabály előírásainak, valamint a számviteli törvény államháztartási szervezetekre vonatkozó előírásainak gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok végrehajtása. Az éves költségvetési beszámoló összeállítása. Az államháztartásban sajátosan előforduló számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok

A) Elemzési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: az elemzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: az államháztartási szervezet tevékenységének, ellátási színvonalának értékelése, elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata, a költségvetési beszámoló, ezen belül az intézmény vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése, kiemelten az alaptevékenység maradvány és vállalkozási maradvány vizsgálata.

B) Ellenőrzési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a számviteli és adózási önellenőrzésekhez kapcsolódó esettanulmány alapján szakszerű dokumentumok előállítása, illetve az államháztartás szervezetét ellenőrző szervek (belső ellenőr, irányító szerv, Kincstár, KEH, EUTAF, ÁSZ, könyvvizsgáló, adóhatóságok) által tett ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási gazdálkodási – számviteli – elemzési – ellenőrzési feladatok
A) Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: az államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.

B) Államháztartási számviteli feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: az államháztartási számviteli feladatok ellátása követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.

C) Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: az államháztartási elemzési és ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3614Számviteli ügyintézőSzámviteli ügyintéző
Analitikus könyvelő
Főkönyvi könyvelő
Számviteli előadó
3611Pénzügyi ügyintézőPénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtő
Pénztáros
Számlaellenőr
3652*Adó- és illetékhivatali ügyintézőAdó-szakelőadó
3654Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintézőHatósági ügyintéző
4121Könyvelő (analitikus)Analitikus könyvelő
4122BérelszámolóBérelszámoló
4131Készlet- és anyagnyilvántartóKészlet- és anyagnyilvántartó
1411Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetőjeIgazgató, elnök, ügyvezető igazgató
2513*Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértőKönyvelő
2514*KontrollerKontroller, belső ellenőr
2521*Szervezetirányítási elemző, szervezőSzervezetirányítási vezető

*felsőfokú végzettség megléte esetében

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző,
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),
54 344 04 Államháztartási ügyintéző

Egészségügyi vizsgálat:-

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint