Boltvezető (OKJ 35 341 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A017

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A részszak képesítéssel rendelkező képes:

 • Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni
 • Marketingtevékenységet végezni
 • Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet
 • Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet
 • Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel
 • Meghatározni az eladási árat
 • Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését
 • Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket
 • Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést
 • Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket

A 35 341 01 azonosító számú, Boltvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
11508-12Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzésegyakorlati
11394-12Kisvállalkozások működtetéseszóbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalom tervezésével, elemzésével kapcsolatos vezetői feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell:
Egy üzleti levél elkészítését
Áruforgalom és/vagy pénzforgalom nyilvántartására használt legalább 4 különböző bizonylat kitöltését
áruforgalmi jelentésen történő összesítését
Szakmai számítás elvégzését, a kapott mutatók értelmezését az alábbi témakörökből:
Készletgazdálkodás az áruforgalmi jelentés adataiból
Munkaerő, és létszámgazdálkodás
Költséggazdálkodás
Árképzés

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: —

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kisvállalkozás alapításával, működtetésével, kapcsolatos feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a  Szakmai követelmények 4. fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok
A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok
Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok
A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok
Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok
A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok
A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok
A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok
A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok
A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok
Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok
Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok
Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok
Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok
A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok
Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése
A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
5111KereskedőAjándékkereskedő
Dohány-bazárkereskedő
Dohányáru-édesség kiskereskedő
Drogériai kereskedő
Édesség kereskedő
Építőanyag kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru-kereskedő
Fodrászcikk kereskedő
Hírlapárus, trafikos
Használtcikk-kereskedő
Kultúrcikk-kereskedő
Rádiótelefon kereskedő
Háztartásifelszerelés-kereskedő
Vegyeskereskedő
Vegyes iparcikk kereskedő
Áruházi osztályvezető
Szupermarket részlegvezető
Áruházi részlegvezető
1333Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetőjeBoltvezető

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó

31 341 01 Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó részszakképesítés

31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés

A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.

Egészségügyi vizsgálat: szükséges

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint