Falusi vendéglátó (OKJ 31 811 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A028

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.

Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermekés beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A részszak képesítéssel rendelkező képes:

 • kulturált életvitelt folytatni
 • konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni
 • szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni
 • pályázatokat előkészíteni
 • állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani
 • bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet
 • falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni
 • gondozni a virágoskertet és a háziállatokat
 • termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni
 • szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön)
 • ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni
 • gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni
 • tájegységnek megfelelő programokat szervezni
 • népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni
 • árubeszerzést végezni
 • szakhatóságokkal kapcsolatot tartani
 • szálláshelyeket kialakítani és berendezni
 • vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni
 • teríteni, ételt, italt felszolgálni
 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni
 • munka és környezetvédelmi szabályokat betartani
 • dokumentációt vezetni
 • készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
 • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni
 • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni
 • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni
 • textíliák mosását, javítását végezni

A 31 811 01 azonosító számú, Falusi vendéglátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
11033-12Család- és háztartásellátásgyakorlat, szóbeli
11034-12Üzemgazdaság, ügyvitelgyakorlat
11035-12Vendéglátásgyakorlat, szóbeli
11036-12Napi tevékenységekgyakorlat, szóbeli
11037-12Falusi vendégfogadásgyakorlat, szóbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Falusi vendégfogadás, Konyhatechnika és felszolgálás, Család- és háztartásellátás
A vizsgafeladat ismertetése: A falusi vendégfogadás jellegzetességeinek bemutatása. A vendéglátó családi lakóépület szükséges átalakításának rajzon történő megtervezése, tájjellegű ételek bemutatása, szabadban történő étkezés előkészítése, saját gazdaság, népszokások, hagyományok, emléktárgyak bemutatása, ház körüli munkafeladatok végzése, programok szervezésének előkészítése (pl. lekvár főzés, termék betakarítás a vendéggel).
A vizsgázó a vendéglátással kapcsolatos étkeztetési feladatokról bizonyítja rátermettségét. A kihúzott tételnek megfelelően kiválasztja az alapanyagokat, elkészíti a 2, vagy 3 fogásos főétkezésre szolgáló ételeket, megterít, felszolgálja és a hozzá illő italokkal is megkínálja a vendéget. Bemutatja az általa készített ételeket, ismerteti azok táplálóértékét, jellegzetességeit stb. Befejezésként leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat.
A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi
munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
A feladatlap az ismeretek alkalmazását, az alapvető számítási, ügyviteli feladatok elsajátítását méri fel:
vállalkozási alapfogalmak, vállalkozások indítása, működtetése, fejlesztése, marketing tevékenység, ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek, nyomtatványok használata, levelezés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés.
Az írásbeli vizsgatevékenység részei: Egyszerű számítási feladat (árumegrendelés mennyiségének, a vásárlás összegének meghatározása, órabérszámítás stb.). Nyomtatvány (pl. pénzfeladás, számla) kitöltése.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
6130Vegyes profilú gazdálkodóŐstermelő
5242HázvezetőGazdaasszony
Falusi vendéglátó
5129Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozásúÁru-előkészítő
3512Hivatásos nevelőszülő, főállású anyaNevelőszülő
2312Szociális munkás és tanácsadóHázi szociális munkás
Családgondozó
5115Piaci, utcai árusPiaci, utcai zöldséges
5223Házi gondozóHázi ápoló
9237Háztartási alkalmazottHáztartási alkalmazott

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi vizsgálat: szükségesek

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint