Közbeszerzési referens (OKJ 52 343 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A026

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A közbeszerzési referens feladata, hogy – ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon – alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében.

A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását.

Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.

Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában.

Az 52 343 01 azonosító számú, Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10848-12A közbeszerzés alapjaiírásbeli
10849-12Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslatírásbeli
10858-12Jogi alapintézményekírásbeli
10859-12Közbeszerzési gyakorlatgyakorlati
10860-12Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekményekgyakorlati

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: Több gyakorlati, összetett feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés gyakorlati oldalának számonkérésére irányulnak. A feladatok a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10859-12 azonosító számú Közbeszerzési gyakorlat és 10860-12 azonosító számú Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszterek által kiadott és honlapjukon közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés elméleti alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10848-12 azonosító számú A közbeszerzés alapjai és 10849-12 azonosító számú Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Jogi és közbeszerzési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10848-12 azonosító számú A közbeszerzés alapjai, 10858-12 azonosító számú Jogi alapintézmények és 10849-12 azonosító számú Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat követelménymodulok témaköreit tartalmazzák.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3639Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi vizsgálat: –

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint