Méhész* (OKJ 32 621 02) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A035

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • saját méhészetet létesíteni
 • méhcsaládokat vándoroltatni
 • méhcsaládokat kezelni, takarmányozni
 • méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni
 • méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni
 • méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani
 • méhbetegségek és kártevők ellen védekezni
 • méhészeti eszközöket karbantartani, javítani
 • méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni
 • a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni
 • a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
 • az állat-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni

A 32 621 02 azonosító számú, Méhész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
11040-12A méhészet történet, méhészeti jogi ismeretekszóbeli
10960-16Vállalkozási, kereskedelmi alapokszóbeli
11084-12Méhbiológia, méhegészségügyírásbeli
11041-12A méhészet technológiájagyakorlati, írásbeli
11042-12Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztésgyakorlati
11043-12A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javításszóbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése:
– elvégzi az aktuális méhészeti beavatkozásokat (lépekkel bővíti, szűkíti a fészket, műlépet építtet, eteti a méheket, elvégzi a szükséges méhegészségügyi vizsgálatokat, gyógykezeléseket),
– elszedi a mézet a méhcsaládoktól, rendezi a méhcsalád fészkét, lefedelezi és kipörgeti a mézes lépeket, kezeli a mézes fedelezést (sonkolyt), letisztítja, tárolja, csomagolja a kipörgetett mézet,
– gyúrt, főzött cukorlepényt készít,
– tárolja a lépeket, osztályozza, selejtezi, kiolvasztja a viaszt,
– elvégzi a kaptárak felújítását, összeállítja és beműlépezi a kereteket,
– előkészíti a vándorlást és letelepedést, elvégzi a kapcsolódó szükséges munkálatokat,
– egyéb méhészeti termékeket (virágpor, propolisz, méhpempő) termel és tárol,
– a méhcsaládokat szaporítja, gondozza, értékesíti,
– kiválasztja és berendezi a tenyész- és dajkacsaládokat,
– méhanyákat állít elő (anyabölcsőt márt, felragaszt, beálcáz),
– kelteti és felhasználja (anyásít, elad, tartalékol) az anyabölcsőket, pároztatja és megfesti a méhanyákat.

A tételeknek tartalmazni kell a teljes méhészeti tevékenységet, minden olyan munkaműveletet, mellyel a méhész napi munkavégzése során találkozik, találkozhat.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, mely három kérdéscsoportból áll:
I. Témakör: Méhbiológia
II. Témakör: Méhegészségügy
III. Témakör: A méhészet technológiája
Az írásbeli vizsga kérdései között szakmai számítási feladat is szerepelhet.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
– a méhészet története, méhészeti jogi ismeretek,
– méhbiológia, méhegészségügy,
– a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás,
– vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
6123MéhészMéhészeti munkás

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi vizsgálat: szükséges

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint