Az emberi tényező - a személyes hatékonyság fejlesztése - Probitas Plus Kft.

Az emberi tényező – a személyes hatékonyság fejlesztése

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D028

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a személyes hatékonyság fejlesztés elméleti és gyakorlati ismereteit.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Nagyobb őszinteségre való képesség
Őszinte kommunikáció készsége
Nagyobb önirányítottság, belső kontrollosság
Az őszinteséggel és az önirányítottsággal kapcsolatos ismeretek
Önismeret
Emberismeret
Együttműködési készség
Önbecsülés
A saját viselkedésének, érzéseinek, motivációjának felismerése, és azok tudatos felhasználása az eredményes együttműködés érdekében
A másik fél szempontjai figyelembevételének képessége az együttműködés során
Az emberi viselkedés elemzésének képessége a bevonódás, kontroll és nyitottság dimenziók alapján
Az emberi érzések elemzésének képessége a jelentőség, kompetencia és kedvelhetőség dimenziók alapján
Az énkép megismerése az elevenség, önirányítottság és a tudatosság dimenziók alapján
A belső konfliktusok kezelési módszereinek megismerése, alkalmazása
A külső konfliktusok kezelési módszereinek megismerése, alkalmazása

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

alapfokú iskolai végzettség

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.