Digitális írástudás - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D004

A tanfolyam célja:

A résztvevők elmélyítsék a résztvevőkkel a számítógép működésének és használatának elméleti alapjait, a számítógép perifériáit, a legfontosabb alkalmazásokat és azok kezelésével kapcsolatos jogi és biztonsági előírásokat. Továbbá képes legyen eligazodni a fájlkezelés alapvető műveletei között, ismerje az alapvető keresési technikákat a számítógépen. A hallgatók elsajátítsák a biztonságos  internetes böngészés és információkeresés alapvető technikáit, a digitális kapcsolattartást, az elektronikus levelezőrendszerek használatát. Ismerjék meg az e-ügyintézéssel kapcsolatos fogalmakat, legyenek képesek az Ügyfélkaput használni. A résztvevő megtanulja a szövegszerkesztő használatát, ezáltal képessé váljon levelek és egyéb dokumentumok létrehozására, valamint, táblázatkezelő használatára, ezáltal képessé váljon oszlopok mozgatására, másolására, függvények, diagramok létrehozására, szerkesztésére, formázására.

A képzés tananyagegységeinek megnevezése
IKT 0-1 – informatikai alapok
IKT 0-1 – ismerkedés az internettel
Szövegszerkesztési alapismeretek
Táblázatkezelési alapismeretek

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

Általános iskola 6. osztálya

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint