Egészséges életmód, egészségmegőrzés - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D014

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az egészséges életmódhoz, egészségmegőrzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képessé válik saját és a környezetében élők egészséges életmódjának kialakítására.

A képzés tananyagegységeinek megnevezése
Tudatos egészségmagatartás, prevenció

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint