Életvezetési, életmód ismeretek tanfolyam - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D015

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a helyes életvezetéshez, életmódhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képessé válik az alábbiakra:

A mindennapi életben önállóan alkalmazza az életvezetési készségeket, figyelembe véve az életkori fordulópontokat, életciklus változásokat.

Hatékony időbeosztást, időtervezést alkalmaz munkájában és szabadidejében egyaránt.

A képzés tananyagegységeinek megnevezése
Hatékony életvezetés, életmód ismeretek

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint