Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése - Probitas Plus Kft.

Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D016

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képessé válik az alábbiakra:

Önállóan végez álláskeresést, készít önéletrajzot és motivációs levelet. Reális önismerettel méri fel külső és belső erőforrásait. A szóbeli elbeszélgetésre önállóan készül fel.

A képzés tananyagegységeinek megnevezése
Munkaerő-piaci és álláskeresési alapismeretek
Reális önismeret, önmenedzselés

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint