Gépkezelő - Probitas Plus Kft.

Általános tájékoztató

Állam által elismert szakképesítéssel kell rendelkezni ahhoz, hogy a munkagépek kezelői munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan  tudják ellátni  a termelés megkövetelte színvonalon.

A korábbi 6/1980 ÉVM-KPM rendelet szerint a gépek besorolása – főleg a kezelhetőség szempontjából- nehéz, könnyű, illetve kisgép kategóriába történt. A kezelésükhöz szükséges ismereteket a besorolásnak megfelelő Könnyűgépkezelő, vagy Nehézgépkezelő szaktanfolyamon lehetett elsajátítani.

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az építőgépek kezeléséhez OKJ-s bizonyítvánnyal igazolható szakképesítést ír elő.

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet értelmében 2010. 05. 07-től megszűnt a Nehézgépkezelő és a Könnyűgépkezelő OKJ-s képzés, helyettük 7 szakképesítés-elágazást jött létre. Az addig megszerzett Nehézgépkezelő és a Könnyűgépkezelő OKJ-s végzettség nem vész el. A Szakképesítési jogosultságok megfeleltetése táblázatunk mutatja, hogy mely képesítés minek feleltethető meg.

….

A 12/2013. (III. 29.) NFM rendeletnek megfelelően jelenleg az alábbi szakképesítéseket lehet megszerezni:

Alap szakképesítés:

– Építő- és anyagmozgató gép kezelője (OKJ 32 58 202)

Szakképesítés-elágazások:

– Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője

– Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

– Energiaátalakító-berendezés kezelője

– Építési anyagelőkészítő gép kezelője

– Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

– Targoncavezető

– Útépítő-, és karbantartógép kezelő

A OKJ-s bizonyítvány megszerzésének sorrendje

1. Jelentkezési lap kitöltése

2. Bizonyítvány másolat leadása

  • Iskolarendszerben szerzett bizonyítvány (Felnőttképzésben megszerzett OKJ bizonyítványt nem lehet leadni)
  • Törzslap + Utolsó befejezett évfolyam (Általános iskolai végzettség esetén)
  • Bizonyítvány nincs meg/nem találja? Hivatalos MÁSODLAT szükséges (nem napló törzslap!)

3. Orvosi alkalmasság

  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági szükséges
  • Fontos, hogy az orvosi alkalmasság igazolhatóan foglakozás-egészségügyi legyen (pecsét, ÁNTSZ engedély)

4. A felnőttképzési szerződésben megfogalmazott hiányzást nem lehet túllépni
5. A felnőttképzési szerződésben meghatározott képzési és vizsgadíj befizetése
6. A képzési programban meghatározott modulzáró vizsgák sikeres teljesítése
7. A szakmai vizsgára szóló jelentkezési lap kitöltése
8. Az OKJ-s (szóbeli, gyakorlati) vizsga sikeres teljesítése.
9. Az OKJ-s bizonyítvány átvétele (a vizsga végén átadásra kerül).