A konfliktuskezelés alapjai tréning - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D022

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a konfliktuskezelés alapjainak elméleti és gyakorlati ismereteit, melyek birtokában képessé válik az alábbiakra:

Hasznosítja a mindennapi életben a konfliktuskezelési technikákról tanultakat.

Önállóan alkalmazza a tudatos konfliktuskezelési technikákat, az erőszakmentes vitarendezést. Empatikus viselkedést tanúsít a környezete felé. Kommunikációban alkalmazza az elsajátított tárgyalási technikákat, megoldás-orientált beszélgetést alkalmaz konfliktus helyzetekben.

A képzés tananyagegységeinek megnevezése

Konfliktuskezelési alapismeretek
Önérvényesítés és kooperáció

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint