Mentálhigiénés fejlesztés - Probitas Plus Kft.

Mentálhigiénés fejlesztés

 

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D017

 

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a mentálhigiénés fejlesztéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képessé válik az alábbiakra:

Kellő önismerettel rendelkezik, és törekszik a kiegyensúlyozott személyiség kialakítására és megtartására. Javítja, fejleszti az életminőségét, figyelembe véve az egyéni és családi életét, a szociális helyzetét, valamint a társas kapcsolatait. Rugalmas alkalmazkodik a társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci változásokhoz.

 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése
Egyéni és családi életvezetés és szocializáció
Társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci alapismeretek

 

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

 

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint