Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése - Probitas Plus Kft.

Munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D018

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képessé válik az alábbiakra:

  • Önállóan fejleszti saját személyiségét, interperszonális készségeit, önkifejező képességét, törekszik a normaátadásra. Alkalmazz az önvédő mechanizmusokat.
  • Betartja a kommunikáció szabályszerűségeit.
  • Hatékonyan, helyzetfelismerően kezeli a konfliktusokat, stresszhelyzeteket.
  • Önállóan építi munkahelyi kapcsolatokat, kezeli a munkahelyi konfliktusokat, törekszik a teljesítménymotivációra. Felismeri a csoporton belül személyiség típusokat, alkalmazza a szervezeti kommunikáció alapszabályait. Igazodik szervezeti hierarchiához, struktúrához, kultúrához.
  • Törekszik az életen át tartó tanulásra.
A képzés tananyagegységeinek megnevezése
Személyiségfejlődési, -fejlesztési alapismeretek
Kommunikáció és konfliktuskezelés
Stressz-kezelés
Munkapszichológiai alapismeretek
Mentálhigiénés alapismeretek

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint