Német nyelv KER A1-C1 - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/C001

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő a tananyagegységekben megfogalmazott szövegértési, szóbeli és írásbeli kifejezőkészségi kompetenciáknak megfelelő tudást sajátítsa el, valamint a nyelvi szinteknek megfelelő grammatikai helyességet, önellenőrzést, valamint az érzelmi kifejezést tudja alkalmazni.

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak megnevezése és a kompetenciaszintjének meghatározása:

 

KER A1 szint
Szövegértés A képzésben részt vevő megérti a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése.
Szóbeli kifejezőkészség A képzésben részt vevő képes az egyszerű kapcsolatteremtésre. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész.
Írásbeli kifejezőkészség A képzésben részt vevő képes egyszerű nyomtatványok kitöltésére (pl. szállodai bejelentkezési lap), személyes adatai megadására (név, cím, lakhely, nemzetiség, rövid üdvözlet, köszönetnyilvánító szöveg megírása (pl. képeslap, e-mail).

A képzés tanúsítvány vagy igazolás kiadásával zárul.

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Az első tananyagegység megkezdéséhez előzetesen elvárt idegen nyelvismeret nem szükséges.

 

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint

 


 

 

KER A2 szint
Szövegértés A képzésben részt vevő megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket,  amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. személyes adatok, család, munkahely) Megérti a rövidebb és egyszerűbb prospektusokat, hirdetéseket, rövid magánlevelek lényegét)
Szóbeli kifejezőkészség A képzésben részt vevő elboldogul rutinszerű kommunikációs helyzetekben, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Írásbeli kifejezőkészség Képes egyszerű jegyzetet vagy üzenetet írni (pl. köszönőlevél)

A képzés tanúsítvány vagy igazolás kiadásával zárul.

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Az előző tananyagegység teljesítéséről szóló tanúsítvány vagy igazolás bemutatása.

 

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint

 


 

 

KER B1 szint

Szövegértés A képzésben részt vevő megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Ki tudja szűrni a lényegi információkat egy TV vagy rádióadásból.
Szóbeli kifejezőkészség Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.
Írásbeli kifejezőkészség Ismert témákról képes egyszerű, de összefüggő szöveget alkotni.

A képzés tanúsítvány vagy igazolás kiadásával zárul.

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Az előző tananyagegység teljesítéséről szóló tanúsítvány vagy igazolás bemutatása.

 

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint

 


 

 

KER B2 szint
Szövegértés A képzésben résztvevő megérti az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését. Képes követni a legtöbb TV- és rádióműsort, megérti az aktuális témájú írott szövegeket és a legtöbb standard nyelvű filmet.
Szóbeli kifejezőkészség Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciókat tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Véleményét kellő részletességgel ki tudja fejteni, részletezni képes egy álláspont előnyeit és hátrányait.
Írásbeli kifejezőkészség Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, képes tájékoztató jelentések, összefoglalók megírására.

A képzés tanúsítvány vagy igazolás kiadásával zárul.

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Az előző tananyagegység teljesítéséről szóló tanúsítvány vagy igazolvány bemutatása.

 

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint

 

 

 

KER C1 szint

Szövegértés A képzésben részt vevő meg tudja érteni különböző típusú komplex szövegeket, érzékeli a rejtett, valamint az átvitt jelentéstartalmakat.
Szóbeli kifejezőkészség Képes gördülékenyen, spontán módon és választékosan kifejezni gondolatait. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra
Írásbeli kifejezőkészség Világos, jól szerkesztett részletes szövegeket tud alkotni összetettebb témákban is. Megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

A képzés tanúsítvány vagy igazolás kiadásával zárul.

 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Az előző tananyagegység teljesítéséről szóló tanúsítvány vagy igazolás bemutatása.

 

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint

Tananyagegység Óraszám Szint
Német nyelv KER A1 120 óra  (4×30 óra) alapszint
Német nyelv KER A2 120 óra  (4×30 óra) alapszint
Német nyelv KER B1 120 óra  (4×30 óra) középszint
Német nyelv KER B2 240 óra (8×30 óra) középszint
Német nyelv KER C1 240 óra  (8×30 óra) felsőfok

FIGYELEM! A jelentkezők – akik rendelkeznek akár már minimális nyelvtudással is – a képzés megkezdése előtt írnak egy szintfelmérő tesztet, mely alapján nyilvánvalóvá válik , hogy kinek hányadik 30 órás blokk megkezdését javasoljuk. Ebben az esetben nem kell a jelentkezőnek a teljes képzésen részt venni, és nem kell a teljes képzési költséget kifizetni.