Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés - Probitas Plus Kft.

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D025

A tanfolyam célja:

A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.

  • Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
  • Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
  • Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.
  • Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.
  • Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
  • A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.

 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése

Ráhangolódunk a továbblépésre
Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása
Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
Használjuk okosan, amit már tudunk
Én és a közösségi média I.
Én és a közösségi média II.
Ügyeket intézek otthon, fotelből
Személyre szabott eszközök
Még több ügyet intézek otthonról
Képzés zárása

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

  • betöltött 16. életév
  • Infokommunikációs eszközének IKER 1. szint biztonságos használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés” tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszintmérés megfelelő szintű teljesítésével lehet.

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint