Szociális készségfejlesztő tréning - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D020

A tanfolyam célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a szociális készségfejlesztő tréning elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képessé válik az alábbiakra:

A személyes tapasztalatszerzés mentén az egyéni személyiségjellemzőket tudatosabbá teszi, önismeretet fejleszt, egyéni akciótervek alakít ki. Önállóan fejleszti empátiás, kommunikációs- konfliktuskezelői készségét, coping-stratégiáit.

A saját érdekét mások érdekeinek figyelembevételével, – azaz asszertíven – érvényesíti a problémamegoldó gondolkodás, együttműködés elősegítése által.

A képzés tananyagegységeinek megnevezése
A szociális készségek elméleti alapjai, modelljei
Szociális készségek a gyakorlatban

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint