Tanulás- és munkamotivációs tréning - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/D008

A tanfolyam célja:

A jelentkezők a saját készségeinek, képességeinek feltérképezésével alkalmassá váljanak egyéni karrierterv elkészítésére, sikeres tanulási és munkavállalási stratégiák kialakítására.

A képzésben résztvevők megismerkedjenek a tanulás típusaival, módszereivel, a hatékony tanulás és vizsgázás alapszabályaival, stratégiáival, a tanulási motivációval, valamint a kommunikáció fogalmával és jellemzőivel, az információtechnikai eszközökkel, a verbális és nonverbális kommunikációval, valamint a metakommunikációval.

A képzés tananyagegységeinek megnevezése
Motivációs tananyagegység
Tanulástechnikai tananyagegység
Kommunikációs tananyagegység

A képzés tanúsítvány átadásával zárul.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Alapfokú írás, olvasás és szövegértési képességek

Tervezett képzési idő:a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint