Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A009

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában,

– elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket,

– ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat,

– ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat,

– adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni,

– közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban,

– részt venni a befektetési döntések előkészítésében,

– pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni

– könyvelési feladatokat ellátni,

– értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni,

– vezetni az analitikus nyilvántartásokat,

– elszámolni a termelési költségeket,

– közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében,

– közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában,

– számítógépes programcsomagokat használni,

– irodai szoftvereket használni,

– ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig,

– összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

– feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,

– munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni.

A 54 344 01 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati
10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai írásbeli
11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok írásbeli
11501-16 Projektfinanszírozás esettanulmány készítése
11502-12 Projektfolyamatok követése
11498-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével
A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése
A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

B) Elektronikus bevallás
A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével
A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.
Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.
Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A) Pénzügyi feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

B) Könyvvezetés és beszámolókészítés
A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete
A) Pénzügyi és adózási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

B) Könyvvezetés és beszámoló készítés
A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

C) Az esettanulmány projektismerete
A vizsgafeladat ismertetése: az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézetiügyintéző kivételével) Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi referens
Pénztáros
Számlaellenőr
Pénzügyi projektmenedzser
4122 Bérelszámoló Bérszámfejtő
Bérügyi adminisztrátor
3614 Számviteli ügyintéző Főkönyvi könyvelő
Főkönyvi munkatárs
Számviteli előadó
3614 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosításiadminisztrátor Vállalati pénztáros
Pénzügyi nyilvántartó
Számlázási ügyintéző
Számviteli adminisztrátor
4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor
4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint