Számviteli ügyintéző (OKJ 51 344 05) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A020

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Az 51 344 05 azonosító számú, Számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati, írásbeli
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása írásbeli
11505-12 Könyvelés számítógépen gyakorlati
10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai írásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése
A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetés és beszámoló készítés
A vizsgafeladat ismertetése: a központi írásbeli vizsgatevékenység során az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni: A tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat.
Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetés és beszámoló készítés
A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámoló készítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
4122 Bérelszámoló Bérszámfejtő, Bérügyi adminisztrátor
3614 Számviteli ügyintéző Főkönyvi könyvelő, Főkönyvi munkatárs, Számviteli előadó
4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó, Számlázási ügyintéző, Számviteli adminisztrátor
4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor
4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi vizsgálat: –

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint