Személy- és vagyonőr* (OKJ 32 861 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A003

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Személy- és vagyonőr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Személy- és vagyonőr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes
– őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben
– ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként
– szállítmánykísérési feladatokat végez
– biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
– parkolási ellenőrként szolgálatot teljesít
– intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
– elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
– eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
– kezeli az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
– alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
– személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végzi az őrutasításban előírtak szerint
– a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezi az őrutasításban előírtak szerint
– tájékoztatást ad az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
– helyszínbiztosítást végez
– elsősegélynyújtást és újraélesztést végez
– elemzi az információkat és rögzíti a szolgálati dokumentumokban
– szolgálatot vesz fel, és ad át
– együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
– konfliktus- és stressz kezelést végez

A 32 861 01 azonosító számú, Személy- és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
10383-12Objektumőri feladatokírásbeli, gyakorlati
10384-12Személy-, vagyonőr speciális feladataiszóbeli, gyakorlati

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Személy-, vagyonvédelmi intézkedés bemutatása, az őr jelentési kötelezettségének teljesítése
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot húz.
Gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. (Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből.)
Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek.
A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Magán-biztonságvédelmi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés mindhárom moduljának témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.
Témakörök: jogi ismeretek
A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása.

Szóbeli vizsgatevékenység: –

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr
9238Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozásokParkolóőr
9231Portás, telepőr, egyszerű őrIpari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi vizsgálat: szükséges
A képzés megkezdésének a feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint