Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A030

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
– elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
– adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
– klienseit motiválni
– felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
– a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
– módszeres, pontos munkavégzésre
– info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
– gyakorlatias feladatértelmezésre
– az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
– az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
– háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására

A 34 762 01 azonosító számú, Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10569-16Gondozási-ápolási alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
10570-16A szükségletek felmérésegyakorlati
10571-16Sajátos gondozási feladatokgyakorlati
10572-16Gondozási-ápolási adminisztrációgyakorlati
11497-12Foglalkoztatás I.írásbeli
11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3513Szociális gondozó, szakgondozóSzociális gondozó és ápoló
3513Szociális gondozó, szakgondozóFogyatékossággal élők gondozója

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint