Társadalombiztosítási ügyintéző (OKJ 51 344 02) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A031

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat
-vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat
-összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
-munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni,
-feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni.

Az 51 344 02 azonosító számú, Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10154-16 Munkaerő-gazdálkodás gyakorlati
10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása írásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, és kapcsolódó munkák, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: a Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: a munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3611Pénzügyi ügyintézőPénzügyi asszisztens
3653Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintézőTársadalombiztosítási ügyintéző
4121Könyvelő (analitikus)Analitikus könyvelő

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint