Tűzvédelmi előadó (OKJ 52 861 10) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A043

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– speciális információkat gyűjteni
– elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
– elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást
– tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket
– tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni
– gyakorlatokat szervezni és értékelni
– szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját
– ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni
– vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat
– kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel
– fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését

Az 52 861 10 azonosító számú, Tűzvédelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10396-12Tűzvédelmi előadó feladataiszóbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az építmények, létesítmények tűzvédelmi paramétereinek ellenőrzése, értékelése
A vizsgafeladat ismertetése: A tűzvédelmi előadó jelölt feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelését végzi meghatározott adatok és körülmények alapján, amelybe beletartozik a kockázati osztály meghatározása, építmények tűzállósági követelményeinek ellenőrzése, oltóanyag-szükséglet meghatározása, kiürítési feltételek ellenőrzése, tűzszakaszméretek értékelése, tűzterhelési értékek meghatározása, tűzvédelmi szervezeti, szervezési és használati viszonyok szabályozása, valamint a megállapítások bizonyítása és dokumentálása írásban.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Tűzvédelmi előadó feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
a) a tűzvédelmi jogok és kötelezettségek ismerete
b) a tűzvédelmi létesítési és használati követelmények ismerete
c) a tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök, beépített tűzvédelmi berendezések ismerete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzvédelmi előadó
3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzbiztonsági előadó
3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzmegelőzési előadó
3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzrendész
3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzvédelmi ügyintéző

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint