Útépítő- és karbantartógép kezelő* (OKJ 32 582 02) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A039

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az útépítő- és karbantartógép kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

– felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területe.

– áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagép-naplóba

– műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

– elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítésé.

– útépítő- vagy karbantartó-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani

– munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni

– biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket

– műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

– betartani az útépítés sajátos munkavédelmi előírásait

– betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

– használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

– felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

– baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

A 32 582 02 azonosító számú, Útépítő- és karbantartógép kezelője megnevezésű szakképesítés szakmai követelmény moduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10443-16Gépkezelők általános ismereteiszóbeli
10450-16Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladataigyakorlati, szóbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelő gyakorlati feladatai

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelők elméleti ismeretei

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
8422Földmunkagép és hasonló könnyű és nehézgép kezelőjeÚtépítő- és karbantartógép kezelő

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú végzettség
Egészségügyi vizsgálat: szükséges

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint