Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A032

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

 A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a mikro-,kis- és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni
– az egyéni vállalkozó alapnyilvántartásait vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás),
– közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
– előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában
– vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket
– közreműködni/elkészíteni a mikró-, kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók bevallásait
– közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
– részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban
– vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat
– ellátni a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket
– részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében
– közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában
– nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket
– egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat
– közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében
– vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat
– ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó- és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat
– közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan
– értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat
– használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot
– irodai szoftvereket használni
– összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
– munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni
– feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni

Az 54 344 02 azonosító számú, Vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati
11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok írásbeli
10151-16 Bérügyi szakfeladatok ellátása gyakorlati
10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai írásbeli
10153-16 Könyvvezetési feladatok írásbeli
10154-12 Munkaerő-gazdálkodás írásbeli
10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása írásbeli
11498-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
4122 Bérelszámoló Bérszámfejtő, Bérügyi adminisztrátor
3614 Számviteli ügyintéző Főkönyvi könyvelő, Főkönyvi munkatárs, Számviteli előadó
4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő, Analitikus nyilvántartó, Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosításiadminisztrátor Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó, Számlázási ügyintéző
Számviteli adminisztrátor
4112 Általános irodai adminisztrátor Irodai adminisztrátor
4136 Iratkezelő, irattáros Iratkezelő
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi vizsgálat: –

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint