Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A033

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni
– a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni
– a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani
– megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét
– alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat
– alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét
– a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni
– összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését
– alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat
– kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét
– ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat
– munkája során használni a számítógépes programcsomagokat
– közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában
– vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását
– elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást
– részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban

Az 55 344 07 azonosító számú, Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban szóbeli
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban szóbeli
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása írásbeli
10775-16 Adózási feladatok ellátása gyakorlati
10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban írásbeli
10788-16 Számviteli szervezési feladatok ellátása írásbeli
10789-12 Elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása gyakorlati

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Központi gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: a számviteli feladatok a gyakorlatban követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a számviteli törvény gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok végrehajtása. A beszámolók összeállítása. Sajátos számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elemzési és ellenőrzési feladatok
A) Elemzési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: az elemzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a vállalkozási tevékenység értékelése, különösen a beszámoló elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése.

B) Ellenőrzési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: ellenőrzési munka megszervezése, az ellenőrzési bizonyítékok felhasználása, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A) Számviteli feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: a számviteli feladatok a gyakorlatban követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.

B) Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: az elemzési és az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3614 Számviteli ügyintéző Főkönyvi könyvelő, Főkönyvi munkatárs, Számviteli előadó, Számviteli ügyintéző
3611 Pénzügyi ügyintéző Pénzügyi ügyintéző, Bérszámfejtő, Pénztáros, Számlaellenőr
4114 Adatrögzítő, kódoló Adatrögzítő
4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő
4122 Bérelszámoló Bérszámfejtő
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Készlet- és anyagnyilvántartó
1411* Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője Számviteli egység vezetője
2513* Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő Könyvelő
2514* Kontroller Kontroller, belső ellenőr
2521* Szervezetirányítási elemző, szervező Szervezetirányítási vezető

* felsőfokú végzettség megléte esetében

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző,
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
Egészségügyi vizsgálat: –

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint