Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014    |    Nyilvántartási szám: B/2020/000324    |    Engedélyszám: E/2020/000237

Minőségirányítás - PROBITAS PLUS Kft.

Minőségpolitika

Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat arra, hogy

  • tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért;
  • a rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával;
  • a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat;
  • figyelembe vesszük és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.
Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.
Munkatársainktól és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását. Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket. Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

Külső értékelés igazolás

Mennyiségi és minőségi információk

A 2020-ban indult és 2021-ben befejezésre került képzések elégedettségmérésének összesített mennyiségi és minőségi mutatói, a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben meghatározott kérdések alapján, 1-től 10-ig terjedő skálán mérve:

1.Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?9,83
2.Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?9,84
3.Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?9,69
4.Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?9,76
5.Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?9,71
6.Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)9,65
7.Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?9,81
8.Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?9,83
9.Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?9,81

1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 9,76

2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 9,78

3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 9,75

4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 9,81

5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 9,81

6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) 9,75

7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 9,84

8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 9,87

9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9,85