Nyilvántartási szám: B/2020/000324     |     Engedélyszám: E/2020/000237

Nyomástartóedény-gépész - PROBITAS PLUS Kft.

A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló
213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján

MIÉRT VAN SZÜKSÉGED A NYOMÁSTARTÓEDÉNY-GÉPÉSZ KÉPESÍTŐ KÉPZÉSRE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSRE?

A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírja, hogy a műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltéséhez ötévenként továbbképzést kell elvégezni, melynek jelentkezési feltétele a továbbképzési szakterület szerinti szakképesítés megléte.

A RENDELET ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL JELENTŐS IPARI SZAKKÉPESÍTÉSEK

1. Nyomástartó berendezés kezelője
2. Nyomástartó berendezés vizsgálója
3. Nyomástartóedény-gépész

MELY KÉPESÍTŐ KÉPZÉSRE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSRE JELENTKEZHETSZ NÁLUNK?

1. Nyomástartóedény-gépész képesítő képzés

A képzés megkezdésének feltételei:
– betöltött 18. életév.
– egészségügyi alkalmassággal kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik
– iskolai előképzettség: legalább alapfokú iskolai végzettség
– szakmai előképzettség a következő szakirányú szakmai képzettség, illetve szakképesítés egyikével, vagy az ezzel egyenértékű jogelőd szakképesítéssel kezdhető meg a képzés:
Élelmiszeripari gépkezelő
Villanyszerelő
Elektronikai műszerész
Szerkezetépítő és – szerelő
Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő
Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő
Víz- és csatornarendszer-szerelő
Épület- és szerkezetlakatos
Finommechanikai műszerész
Gépi és CNC forgácsoló
Ipari gépész
Szerszám- és készülékgyártó
Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Gyártósori gépbeállító
Karosszéria-lakatos
Abroncsgyártó
Műanyag-feldolgozó
Műanyag-feldolgozó technikus
Papírgyártó és – feldolgozó
Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer- gyártó
Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer- gyártó technikus
Vegyipari rendszerkezelő
Vegyipari technikus
gépészet ágazathoz tartozó bármely szakképesítés
elektronika és elektrotechnika ágazathoz tartozó bármely szakképesítés
Nyomástartó berendezés kezelője
– szakmai gyakorlat területe és időtartama: nyomástartó berendezés kezelője vagy nyomástartóedény gépész mellett megszerzett 3 hónapos szakmai tapasztalat. A szakmai gyakorlatról a munkáltató adhat igazolást.

A képzés célja:
– a Nyomástartó edény gépész képesítő képzés célja, hogy a jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva megszerezze a munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket
– a cél elérése érdekében a résztvevőnek el kell sajátítania a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítania az azokhoz szükséges kompetenciákat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák)
– a képesítő képzésen érdemben ismertetni kell a résztvevőknek a munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelményeket, feltételeket

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező képes
– előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot
– beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat
– a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni
– a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket
– vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről
– dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését
– helyesen értelmezni és alkalmazni a nyomástartó edények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat
– nyomástartóedény-rendszer kiviteli terv, műszaki leírás alapján történő létesítésében közreműködni
– nyomástartó berendezésen elvégezni a hegesztési és villamos szakismeret nélkül végezhető javításokat, cseréket

A képzés óraszáma: 80

A képzés zárása: képesítő képzést lezáró vizsga, amelyet az országos illetékességgel eljáró Hatóság által kijelölt vizsgaszervező szervezetek végezhetnek

A megszerezhető képesítés: képzési bizonyítvány, amelyet a képzést záró vizsga szervezője állít ki

2. Nyomástartóedény-gépész továbbképzés

A képzés megkezdésének feltételei:
– a továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte

A képzés célja:
– a Nyomástartó edény gépész továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű továbbképzést teljesítő személyek a szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el
– a továbbképzés célja elérése érdekében a továbbképzésen részt vevők ismerjék meg a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, különös tekintettel azok változásaira és váljanak képessé a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására
– a továbbképzésen érdemben lehetőséget kell adni a résztvevőknek a vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelmények megismerésére és megértésére

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező képes
– előkészíteni a technológiai előírások szerinti gyártási munkafolyamatot
– beállítani, beállíttatni a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezelni a számítógépes programokat
– a technológiai előírás szerint a termelésben tevékenyen részt venni
– a technológiai előírások szerint szállítani és tárolni a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és késztermékeket
– vészhelyzetben intézkedni a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, és a szükséges intézkedések megtételéről
– dokumentálni és ellenőrizni a berendezések biztonságos működését
– helyesen értelmezni és alkalmazni a nyomástartó edények és rendszerek üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat
– nyomástartóedény-rendszer kiviteli terv, műszaki leírás alapján történő létesítésében közreműködni
– nyomástartó berendezésen elvégezni a hegesztési és villamos szakismeret nélkül végezhető javításokat, cseréket

A képzés óraszáma: 8

A képzés zárása: képesítő képzést lezáró vizsga, amelyet az országos illetékességgel eljáró Hatóság által kijelölt vizsgaszervező szervezetek végezhetnek

A megszerezhető képesítés: képzési bizonyítvány, amelyet a képzést záró vizsga szervezője állít ki, és 5 évig érvényes

HOL KAPHATOK MÉG TÖBB INFORMÁCIÓT A NYOMÁSTARTÓEDÉNY-GÉPÉSZ KÉPESÍTŐ KÉPZÉSRŐL ÉS TOVÁBBKÉPZÉSRŐL?

Töltsd ki az oldal alján található érdeklődő űrlapot, mi pedig hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot, vagy keresd fel ügyfélszolgálatunkat személyesen, telefonon, illetve elektronikus úton.

ÉRDEKEL A KÉPZÉS? ÍRJ NEKÜNK!

    Írj nekünk és hamarosan válaszolunk neked!    A képzések szervezésére feljogosító határozatok száma: BP/0102/543-2/2024., BP/0102/543-3/2024.